INOVA news

...

 

 


 

 
      ค้นหาใน google    ค้นหาใน inova-centre

Welcome to INOVA-COSMETICS RESEARCH CENTRE

 บริษัท อิโนวา-คอสเมติกส์ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
 เป็นบริษัทรับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม
 และผิวพรรณ ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
 ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ OEM ผลิตและจัดหาบรรจุภัณฑ์
 ฉลากสินค้า ดีไซน์แบบบรรจุภัณฑ์ ให้บริการอย่างครบครัน
 และเต็มประสิทธิภาพ ดำเนินงานด้วยทีมงานที่มีความรู้
 ความสามารถ ทั้งเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง
 และนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยค้นคว้าตัวผลิตภัณฑ์

เรามีทีมงานวิจัย ที่คิดค้นและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนวัตกรรมและ
ความทันสมัยของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรา
มีคุณภาพและให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราเน้นในเรื่องของคุณภาพของ
ตัวผลิตภัณฑและการบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง

บริษัทเป็นหนึ่งและเป็นผู้นำในการรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผม บริษัททำการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยทีมงานนักวิจัยซึ่งประกอบด้วยเภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
เป็นอย่างมาก ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สินค้าของลูกค้า
ประสบความสำเร็จและตรงตามความต้องการ เราทำงานอย่างมุ่งมั่น อุทิศแรงกาย
และแรงใจให้กับลูกค้าของบริษัท เสมือนบริษัทเป็น RD และโรงงานของลูกค้า